Podróż do Indii

Czynności prognostyki przyszłości, inaczej linii czasowej, jaka ma dopiero nastąpić (przestrzeni czasu, w której zawarte są wszystkie przyszłe wydarzenia decydujące o naszym losie) zwykliśmy potocznie nazywać wróżeniem. Szczególne myślenie o przyszłości od lat absorbuje wybitnie istotne miejsce w życiu człowieka. Od zawsze, mimo zdolności jakimi obdarzyła nas natura, inaczej fantazji abstrakcyjnej i rozumowania indukcyjnego, próbujemy odkryć idealny sposób odczytywania przyszłości. Szukamy gotowej recepty na życie – jasnowidzamala.pl – podróż do indii. Chcemy bronić siebie i własnych bliskich przed złem, zdobyć przewagę nad od czasu do czasu oraz wznieść się na wyżyny myśli. Lubimy wiedzieć czego się spodziewać. Osoby przekonane o swojej nadprzyrodzonej zdolności prognostyka od zawsze cieszą się wyjątkowym szacunkiem i zajmują szczególną pozycję w społeczeństwie. W ten sposób narodziło się dużo pseudonauk proponujących nam przejęcie kontroli nad własnym losem. Temat przyszłości nie zostaje obojętny dla fizyki oraz religii. Fizyka absorbuje się prognozami jakościowymi i ilościowymi, dzięki religii narodziły się liczne proroctwa przedstawiające wizję życia człowieka po śmierci, a nawet przebieg końca świata, inaczej potencjalny proces zakończenia istnienia należącej do nas planety i typu ludzkiego.